Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse og velsignelser

Dato, kirke og præst aftales ved at ringe til kirkekontoret på telefon 48 48 41 31.

Når datoen er aftalt, sendes en vielsesformular til parret på en sikker forbindelse. Datoen for vielsen eller velsignelsen er først endeligt bekræftet fra vores side, når I har returneret formularen i udfyldt tilstand til os.

For at blive viet eller velsignet i vores to sognekirker: Asminderød og Grønholt Kirker, skal man enten bo i sognet - eller på anden måde have tilknytning til sognet (f.eks. være døbt eller konfirmeret i en af kirkerne). Og mindst én af parterne skal være medlem af folkekirken.

For Fredensborg Slotskirke er der yderligere følgende krav: parret skal have CPR-register-adresse i Asminderød-Grønholt Sogn (det er altså ikke nok at være døbt i Slotskirken, man skal have bopæl i sognet på vielsesdatoen)

Ønsker I at blive viet i Fredensborg Slotskirke, skal Slotsforvalteren ansøges. Ansøgningen til Slotsforvalteren rekvireres på kirkekonteret.

Da Slotskirken ikke er en sognekirke, men vedligeholdes af Slots- og Kulturstyrelsen, skal der betales 1.000 kr., som går til dækning af udgifter til personale m.m. Fredensborg Slotskirke er lukket i perioden 1. januar - 1. oktober 2023 pga. renovering.

Prøvelsesattest

Vielse kan kun gennemføres, hvis parret har sørget for at skaffe en såkaldt prøvelsesattest.

En prøvelsesattest er en efterprøvning af, om det er lovligt at vie parret.

Det er kommunen, der laver prøvelsesattesten, når parret har ansøgt om det på borger.dk. Når kommunen har lavet prøvelsesattesten, skal parret sørge for, at den originale attest kommer vores kirkekontor i hænde.

En prøvelsesattest må ikke være mere end 3 måneder gammel. Vær opmærksom på, at kommunerne typisk har en sagsbehandlingstid på 3-5 uger. Man skal altså hverken være for tidligt eller for sent ude, når prøvelsesattesten skal søges hos kommunen.

Vidner

En vielse i kirken er juridisk gyldig på samme måde som en vielse på rådhuset. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen, og vidnerne skal være myndige. Vidnerne skal oplyses i vielsesformularen med navne og adresser.

Navneændring i forbindelse med vielsen

Ønsker I at ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk

I kan bl.a. søge om hinandens mellem- og efternavne. Navneændringen er kun gratis ved navnelighed mellem parterne. Der kan foretages gratis navneændringer ved vielse indtil tre måneder efter vielsesdato.